ทายผลบอล ทายผลบอล
อันดับคะแนนเดือนนี้ (สามารถกดที่ชื่อยูสเพื่อดูคะแนนของคู่แข่งได้)
1. Vonkim ทายถูก: 63 เสมอ: 7 ทายผิด: 34 Point: 53 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 107
2. KKK ทายถูก: 61 เสมอ: 10 ทายผิด: 33 Point: 53 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 107
3. โบตั๋น ทายถูก: 59 เสมอ: 9 ทายผิด: 36 Point: 49 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 103
4. snookpy ทายถูก: 59 เสมอ: 12 ทายผิด: 33 Point: 46 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 100
5. Game ทายถูก: 61 เสมอ: 7 ทายผิด: 36 Point: 45 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 99
6. เพื่อนตุ้ม ทายถูก: 61 เสมอ: 7 ทายผิด: 36 Point: 45 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 99
7. simboh ทายถูก: 59 เสมอ: 7 ทายผิด: 38 Point: 45 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 99
8. Beebon ทายถูก: 58 เสมอ: 6 ทายผิด: 36 Point: 47 คะแนนVIP: 52 คะแนนรวม: 99
9. Irada ทายถูก: 62 เสมอ: 6 ทายผิด: 36 Point: 44 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 98
10. SEO ทายถูก: 59 เสมอ: 5 ทายผิด: 40 Point: 44 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 98
11. WAWAWA ทายถูก: 60 เสมอ: 5 ทายผิด: 39 Point: 43 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 97
12. RON ทายถูก: 59 เสมอ: 10 ทายผิด: 35 Point: 43 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 97
13. chaiyotd ทายถูก: 59 เสมอ: 7 ทายผิด: 38 Point: 42 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 96
14. Kongkamon ทายถูก: 60 เสมอ: 6 ทายผิด: 38 Point: 40 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 94
15. VOZTROZ ทายถูก: 58 เสมอ: 10 ทายผิด: 36 Point: 40 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 94
16. TDEDZEAN ทายถูก: 59 เสมอ: 6 ทายผิด: 39 Point: 39 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 93
17. WXY&Z ทายถูก: 58 เสมอ: 8 ทายผิด: 38 Point: 39 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 93
18. Yugito ทายถูก: 57 เสมอ: 10 ทายผิด: 37 Point: 39 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 93
19. max1033 ทายถูก: 57 เสมอ: 10 ทายผิด: 37 Point: 39 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 93
20. WedAug ทายถูก: 57 เสมอ: 8 ทายผิด: 39 Point: 39 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 93
21. BLACKWING ทายถูก: 61 เสมอ: 2 ทายผิด: 41 Point: 38 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 92
22. Callmelnw ทายถูก: 58 เสมอ: 8 ทายผิด: 38 Point: 38 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 92
23. BBQfast ทายถูก: 58 เสมอ: 10 ทายผิด: 36 Point: 38 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 92
24. Engine98 ทายถูก: 58 เสมอ: 9 ทายผิด: 37 Point: 38 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 92
25. ZEREZAS ทายถูก: 57 เสมอ: 7 ทายผิด: 40 Point: 38 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 92
26. ohmsk ทายถูก: 60 เสมอ: 3 ทายผิด: 41 Point: 36 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 90
27. LOOKGADE ทายถูก: 59 เสมอ: 8 ทายผิด: 37 Point: 36 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 90
28. yingms ทายถูก: 59 เสมอ: 7 ทายผิด: 38 Point: 35 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 89
29. มนัส ทายถูก: 59 เสมอ: 7 ทายผิด: 38 Point: 35 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 89
30. COMM ทายถูก: 57 เสมอ: 8 ทายผิด: 39 Point: 35 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 89
31. Nanasi07 ทายถูก: 56 เสมอ: 6 ทายผิด: 39 Point: 39 คะแนนVIP: 50 คะแนนรวม: 89
32. Prawana ทายถูก: 59 เสมอ: 7 ทายผิด: 38 Point: 34 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 88
33. AXIQ ทายถูก: 57 เสมอ: 7 ทายผิด: 40 Point: 34 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 88
34. Angkana ทายถูก: 60 เสมอ: 5 ทายผิด: 39 Point: 33 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 87
35. DOME ทายถูก: 59 เสมอ: 6 ทายผิด: 39 Point: 33 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 87
36. โมซาล่าห์ ทายถูก: 58 เสมอ: 8 ทายผิด: 38 Point: 33 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 87
37. naree ทายถูก: 57 เสมอ: 6 ทายผิด: 41 Point: 33 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 87
38. อิอิ ทายถูก: 56 เสมอ: 10 ทายผิด: 38 Point: 33 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 87
39. NAJA ทายถูก: 52 เสมอ: 14 ทายผิด: 38 Point: 33 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 87
40. sleepypy ทายถูก: 59 เสมอ: 6 ทายผิด: 39 Point: 32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 86
41. โจศักดิ์ ทายถูก: 57 เสมอ: 7 ทายผิด: 40 Point: 32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 86
42. musachi ทายถูก: 57 เสมอ: 8 ทายผิด: 39 Point: 32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 86
43. โอนิซึกะ ทายถูก: 56 เสมอ: 5 ทายผิด: 43 Point: 32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 86
44. F4F5F6 ทายถูก: 56 เสมอ: 7 ทายผิด: 41 Point: 32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 86
45. MAGIC ทายถูก: 55 เสมอ: 10 ทายผิด: 39 Point: 32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 86
46. verygood ทายถูก: 54 เสมอ: 12 ทายผิด: 38 Point: 32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 86
47. JanLion ทายถูก: 60 เสมอ: 6 ทายผิด: 38 Point: 31 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 85
48. JANEYbb ทายถูก: 56 เสมอ: 10 ทายผิด: 38 Point: 31 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 85
49. Baretta ทายถูก: 55 เสมอ: 10 ทายผิด: 39 Point: 31 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 85
50. Redrose ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 31 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 85
51. BBie ทายถูก: 58 เสมอ: 7 ทายผิด: 39 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
52. sboasia ทายถูก: 58 เสมอ: 8 ทายผิด: 38 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
53. SexyME ทายถูก: 57 เสมอ: 9 ทายผิด: 38 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
54. DiMaria ทายถูก: 56 เสมอ: 8 ทายผิด: 40 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
55. MASTER ทายถูก: 56 เสมอ: 9 ทายผิด: 39 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
56. สิงห์มืด ทายถูก: 56 เสมอ: 9 ทายผิด: 39 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
57. ZeanMoss ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
58. LUCI ทายถูก: 54 เสมอ: 13 ทายผิด: 37 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
59. Jibby ทายถูก: 53 เสมอ: 12 ทายผิด: 39 Point: 30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 84
60. pkpower ทายถูก: 58 เสมอ: 7 ทายผิด: 39 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
61. Angelo ทายถูก: 57 เสมอ: 7 ทายผิด: 40 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
62. SF848 ทายถูก: 57 เสมอ: 3 ทายผิด: 44 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
63. มันแกว ทายถูก: 56 เสมอ: 7 ทายผิด: 41 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
64. Kaset58 ทายถูก: 56 เสมอ: 8 ทายผิด: 40 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
65. MINGKO ทายถูก: 56 เสมอ: 5 ทายผิด: 43 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
66. เคลวิน ทายถูก: 55 เสมอ: 10 ทายผิด: 39 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
67. NaTaCha ทายถูก: 55 เสมอ: 11 ทายผิด: 38 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
68. KookKi ทายถูก: 54 เสมอ: 12 ทายผิด: 38 Point: 29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 83
69. ญี่ปุ่น ทายถูก: 58 เสมอ: 7 ทายผิด: 39 Point: 28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 82
70. OCTA ทายถูก: 56 เสมอ: 7 ทายผิด: 41 Point: 28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 82
71. Rauziel ทายถูก: 55 เสมอ: 10 ทายผิด: 39 Point: 28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 82
72. gogo2323 ทายถูก: 54 เสมอ: 10 ทายผิด: 40 Point: 28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 82
73. Tapode ทายถูก: 54 เสมอ: 11 ทายผิด: 39 Point: 28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 82
74. POP ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 82
75. Whatvaa ทายถูก: 52 เสมอ: 11 ทายผิด: 41 Point: 28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 82
76. PiiPaii ทายถูก: 57 เสมอ: 6 ทายผิด: 41 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
77. Ufa191 ทายถูก: 57 เสมอ: 6 ทายผิด: 41 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
78. Nitaya ทายถูก: 56 เสมอ: 9 ทายผิด: 38 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
79. ทีเด็ดสปอร์ตพูล ทายถูก: 56 เสมอ: 8 ทายผิด: 40 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
80. พลเอกประยุทธ จอห์นโอเชีย ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
81. offer ทายถูก: 54 เสมอ: 11 ทายผิด: 39 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
82. บ้านผลบอล ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
83. eksiri ทายถูก: 52 เสมอ: 13 ทายผิด: 39 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
84. -VADER- ทายถูก: 51 เสมอ: 13 ทายผิด: 40 Point: 27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 81
85. Gee1D ทายถูก: 58 เสมอ: 1 ทายผิด: 45 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
86. lnwengineer ทายถูก: 57 เสมอ: 7 ทายผิด: 40 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
87. DJdom ทายถูก: 57 เสมอ: 5 ทายผิด: 42 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
88. คนน่ารัก ทายถูก: 56 เสมอ: 6 ทายผิด: 42 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
89. Yupadee ทายถูก: 56 เสมอ: 8 ทายผิด: 40 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
90. พรษะโฆ ทายถูก: 55 เสมอ: 9 ทายผิด: 40 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
91. charg ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
92. 255BBB ทายถูก: 55 เสมอ: 7 ทายผิด: 42 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
93. ESTZAA ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
94. tosteng ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
95. กาญจนา ทายถูก: 54 เสมอ: 10 ทายผิด: 40 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
96. TIVA ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 80
97. POY2POY ทายถูก: 58 เสมอ: 6 ทายผิด: 40 Point: 25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 79
98. ปาท่องโก๋ ทายถูก: 56 เสมอ: 4 ทายผิด: 44 Point: 25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 79
99. mamazakgob ทายถูก: 56 เสมอ: 6 ทายผิด: 42 Point: 25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 79
100. เฮงเฮงฮิ ทายถูก: 55 เสมอ: 10 ทายผิด: 39 Point: 25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 79
101. Miishaahme ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 79
102. เจมจิ ทายถูก: 54 เสมอ: 10 ทายผิด: 40 Point: 25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 79
103. นฤเบศร์ ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 79
104. natindy ทายถูก: 58 เสมอ: 5 ทายผิด: 41 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
105. TanUnseen ทายถูก: 58 เสมอ: 5 ทายผิด: 41 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
106. โป๊ยเซียน ทายถูก: 58 เสมอ: 4 ทายผิด: 42 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
107. TigerClub ทายถูก: 56 เสมอ: 6 ทายผิด: 42 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
108. 9Wisut ทายถูก: 56 เสมอ: 7 ทายผิด: 41 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
109. น้าเดช ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
110. ฮานิ ทายถูก: 54 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
111. kitti002 ทายถูก: 54 เสมอ: 10 ทายผิด: 40 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
112. Citizen ทายถูก: 54 เสมอ: 11 ทายผิด: 39 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
113. Playwin ทายถูก: 54 เสมอ: 9 ทายผิด: 41 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
114. CUDA ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
115. TEAMWWE ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
116. OKlove ทายถูก: 53 เสมอ: 14 ทายผิด: 37 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
117. มังกรผงาด ทายถูก: 53 เสมอ: 9 ทายผิด: 42 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
118. miji ทายถูก: 53 เสมอ: 9 ทายผิด: 42 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
119. โกเล้ง ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
120. RTAFB ทายถูก: 52 เสมอ: 13 ทายผิด: 39 Point: 24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 78
121. Covid18 ทายถูก: 57 เสมอ: 0 ทายผิด: 47 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
122. Sagame ทายถูก: 57 เสมอ: 4 ทายผิด: 43 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
123. FRANK ทายถูก: 56 เสมอ: 4 ทายผิด: 44 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
124. ninelaza ทายถูก: 56 เสมอ: 8 ทายผิด: 40 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
125. RANDOM ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
126. Mutta ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
127. phon999 ทายถูก: 55 เสมอ: 7 ทายผิด: 42 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
128. หมูกะทะ ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
129. พิฆาตนารี ทายถูก: 55 เสมอ: 4 ทายผิด: 45 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
130. ยิงออกเองนักเลงพอ ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
131. NOVA11 ทายถูก: 55 เสมอ: 7 ทายผิด: 42 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
132. Extra ทายถูก: 54 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
133. Winterwar ทายถูก: 54 เสมอ: 10 ทายผิด: 40 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
134. เกิดในบ่อน ทายถูก: 54 เสมอ: 11 ทายผิด: 39 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
135. faii010 ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
136. NANANA ทายถูก: 52 เสมอ: 10 ทายผิด: 42 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
137. spacer ทายถูก: 51 เสมอ: 11 ทายผิด: 42 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
138. FAST7 ทายถูก: 51 เสมอ: 12 ทายผิด: 41 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
139. MATT ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 77
140. 88score ทายถูก: 58 เสมอ: 4 ทายผิด: 42 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
141. ASSASSIN ทายถูก: 56 เสมอ: 3 ทายผิด: 45 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
142. ASDF ทายถูก: 56 เสมอ: 6 ทายผิด: 42 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
143. NOMIA ทายถูก: 55 เสมอ: 3 ทายผิด: 46 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
144. คาวบอย ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
145. humpee ทายถูก: 55 เสมอ: 4 ทายผิด: 45 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
146. AXONA ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
147. DaDa ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
148. HEHA ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
149. Shiftหาย ทายถูก: 54 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
150. 2TAB ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
151. QEZELIZ ทายถูก: 54 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
152. B2Y ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
153. SIPG ทายถูก: 54 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
154. CupF ทายถูก: 53 เสมอ: 9 ทายผิด: 42 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
155. Goal.in.th ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
156. moonlight ทายถูก: 53 เสมอ: 9 ทายผิด: 42 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
157. BLACKCAT ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
158. เทวีสุริยา ทายถูก: 51 เสมอ: 11 ทายผิด: 42 Point: 22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 76
159. Masscom ทายถูก: 56 เสมอ: 4 ทายผิด: 43 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
160. FoxSilver ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
161. AZUL ทายถูก: 55 เสมอ: 5 ทายผิด: 44 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
162. แมวตาเพชร ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
163. Deluke ทายถูก: 54 เสมอ: 4 ทายผิด: 46 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
164. CR7 ทายถูก: 54 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
165. ธิดาซาตาน ทายถูก: 54 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
166. G2G ทายถูก: 54 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
167. Ball4K ทายถูก: 53 เสมอ: 12 ทายผิด: 39 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
168. BeemBeem ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
169. pxnd ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
170. หนุ่มสุพรรณ ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
171. LAYZII ทายถูก: 50 เสมอ: 12 ทายผิด: 42 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
172. พ่นไฟ ทายถูก: 50 เสมอ: 13 ทายผิด: 41 Point: 21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 75
173. CMUboy ทายถูก: 55 เสมอ: 7 ทายผิด: 42 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
174. 1122 ทายถูก: 55 เสมอ: 9 ทายผิด: 40 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
175. MATAE ทายถูก: 55 เสมอ: 5 ทายผิด: 44 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
176. cumshot ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
177. สาวสวนแตง ทายถูก: 54 เสมอ: 5 ทายผิด: 45 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
178. Innocent ทายถูก: 53 เสมอ: 12 ทายผิด: 39 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
179. FOAMMY ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
180. 6954 ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
181. mnop ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
182. ALTRAS ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 74
183. Koonjae ทายถูก: 57 เสมอ: 2 ทายผิด: 45 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
184. Pigbig ทายถูก: 56 เสมอ: 3 ทายผิด: 45 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
185. iphone99 ทายถูก: 55 เสมอ: 5 ทายผิด: 44 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
186. escara1234 ทายถูก: 55 เสมอ: 7 ทายผิด: 42 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
187. TS911K ทายถูก: 55 เสมอ: 8 ทายผิด: 41 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
188. มาตรฐานชายไทย ทายถูก: 54 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
189. Man1987 ทายถูก: 54 เสมอ: 9 ทายผิด: 41 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
190. Kasper ทายถูก: 54 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
191. โคตรเซียน ทายถูก: 54 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
192. 100Bath ทายถูก: 54 เสมอ: 9 ทายผิด: 41 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
193. เพิ่งกินข้าวมา ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
194. RUSSIA ทายถูก: 53 เสมอ: 9 ทายผิด: 42 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
195. Miracella ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
196. BOZZY ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
197. GoNote ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
198. ซีซาร์ ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
199. Jeen ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
200. Zeanyot9185​ ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 40 Point: 21 คะแนนVIP: 52 คะแนนรวม: 73
201. morek ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
202. TIMTAM ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
203. MooYong ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
204. FAHSST ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
205. 9ZXP ทายถูก: 51 เสมอ: 12 ทายผิด: 41 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
206. SINGHA ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
207. RedDevil ทายถูก: 50 เสมอ: 12 ทายผิด: 42 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
208. MilkNomSod ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
209. joov ทายถูก: 50 เสมอ: 11 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
210. เปอร์เซียน ทายถูก: 50 เสมอ: 13 ทายผิด: 41 Point: 19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 73
211. elecblade ทายถูก: 57 เสมอ: 3 ทายผิด: 44 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
212. NINJA ทายถูก: 56 เสมอ: 6 ทายผิด: 42 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
213. KEY ทายถูก: 56 เสมอ: 5 ทายผิด: 43 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
214. ลิงบิน ทายถูก: 54 เสมอ: 9 ทายผิด: 41 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
215. BWAA ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
216. WT321 ทายถูก: 54 เสมอ: 5 ทายผิด: 45 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
217. XROOM ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
218. OB1 ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
219. Bigmama ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
220. UOPP ทายถูก: 53 เสมอ: 12 ทายผิด: 39 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
221. EXmaster ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
222. Payayam ทายถูก: 53 เสมอ: 5 ทายผิด: 46 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
223. 33street ทายถูก: 53 เสมอ: 5 ทายผิด: 46 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
224. SOHO ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
225. SugarSweet ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
226. ผลบอลสด ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
227. POMTR ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
228. JACE ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
229. mida ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
230. มองดูทะเล ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 72
231. NewYear ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
232. Handsomeman ทายถูก: 55 เสมอ: 5 ทายผิด: 44 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
233. google ทายถูก: 54 เสมอ: 9 ทายผิด: 41 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
234. choperZa ทายถูก: 54 เสมอ: 5 ทายผิด: 44 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
235. DODGE ทายถูก: 54 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
236. BOYdestiny ทายถูก: 54 เสมอ: 9 ทายผิด: 41 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
237. ซายูริ ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
238. แน่นมาก ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
239. แหยมยะ ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
240. recall ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
241. FreeKill ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
242. Tuyube ทายถูก: 53 เสมอ: 9 ทายผิด: 42 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
243. เยสี่แน่นอน ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
244. โซโล ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
245. 888888 ทายถูก: 52 เสมอ: 11 ทายผิด: 41 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
246. GPO ทายถูก: 51 เสมอ: 12 ทายผิด: 41 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
247. Burirum ทายถูก: 51 เสมอ: 11 ทายผิด: 42 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
248. POMPAM ทายถูก: 50 เสมอ: 11 ทายผิด: 43 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
249. suchart7 ทายถูก: 50 เสมอ: 9 ทายผิด: 45 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
250. TALALA ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 71
251. Joebitw23 ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 19 คะแนนVIP: 52 คะแนนรวม: 71
252. wearethechampion ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
253. VGA ทายถูก: 54 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
254. TEZCO ทายถูก: 54 เสมอ: 4 ทายผิด: 46 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
255. somehe ทายถูก: 53 เสมอ: 5 ทายผิด: 46 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
256. ฟหกด่าสว ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
257. tatsuneo ทายถูก: 53 เสมอ: 10 ทายผิด: 41 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
258. ดำคุมมุม ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
259. pitta ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
260. สาธุ ทายถูก: 53 เสมอ: 4 ทายผิด: 47 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
261. SLC43 ทายถูก: 53 เสมอ: 5 ทายผิด: 46 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
262. PeeMee ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
263. คนล่างเป็นเกย์ ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
264. atta1979 ทายถูก: 52 เสมอ: 5 ทายผิด: 47 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
265. MAXBET ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
266. TheRing ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
267. THERED ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
268. R55 ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
269. GRAFF ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
270. Neymar ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
271. หงส์แชมป์ลีก ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
272. SSSmono ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
273. D5302 ทายถูก: 50 เสมอ: 11 ทายผิด: 43 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
274. Elizx ทายถูก: 50 เสมอ: 11 ทายผิด: 43 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
275. danyai ทายถูก: 50 เสมอ: 11 ทายผิด: 43 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
276. DYBALA ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
277. Boss777 ทายถูก: 50 เสมอ: 12 ทายผิด: 42 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
278. beena ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 70
279. เปอร์ ทายถูก: 55 เสมอ: 6 ทายผิด: 43 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
280. อัณฑะโอฬาร ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
281. ABCXYZ ทายถูก: 53 เสมอ: 9 ทายผิด: 42 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
282. lastkill ทายถูก: 53 เสมอ: 5 ทายผิด: 46 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
283. ยูงทอง ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
284. Gear38 ทายถูก: 52 เสมอ: 5 ทายผิด: 47 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
285. RUAY ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
286. บานเย็น ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
287. saratkhattiya ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
288. Zero ทายถูก: 51 เสมอ: 11 ทายผิด: 42 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
289. Namzaa ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
290. supersave ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
291. SUJIN ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
292. SUNKA ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
293. GodJoke ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
294. AMD ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
295. Werteam ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
296. นมบูด ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
297. VAM1234 ทายถูก: 48 เสมอ: 10 ทายผิด: 46 Point: 15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 69
298. DESEL ทายถูก: 55 เสมอ: 3 ทายผิด: 46 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
299. Haruvito ทายถูก: 54 เสมอ: 4 ทายผิด: 46 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
300. HEB ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
301. แผลงศร ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
302. harakato ทายถูก: 53 เสมอ: 7 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
303. ชื่อนุ๊ก ทายถูก: 53 เสมอ: 4 ทายผิด: 46 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
304. EXO ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
305. ซาตานปีศาจ ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
306. DOODEE ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
307. Hotspot ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
308. Srichan ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
309. sornlnw ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
310. Likebigmilk ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
311. เสียบสามเหลี่ยม ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
312. Barcelona ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
313. sangkha ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
314. ชาย888 ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
315. smart03 ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
316. StellaCox ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
317. ปู่จ๋าน ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
318. แก๊ก ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
319. DALawan ทายถูก: 48 เสมอ: 16 ทายผิด: 40 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
320. Tahoma ทายถูก: 47 เสมอ: 11 ทายผิด: 46 Point: 14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 68
321. dexv ทายถูก: 55 เสมอ: 4 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
322. ไผ่ฮอร์โมน ทายถูก: 54 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
323. บอลเต็ง ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
324. ขนมหวาน ทายถูก: 53 เสมอ: 8 ทายผิด: 43 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
325. Zaitama ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
326. Yeesoon ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
327. แม่นที่สุด ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
328. MARI ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
329. คนทายบอล ทายถูก: 52 เสมอ: 10 ทายผิด: 42 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
330. Barcode ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
331. UIP ทายถูก: 52 เสมอ: 5 ทายผิด: 47 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
332. PASSWORD ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
333. อาไท ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
334. twopee ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
335. AskMe ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
336. MEWU ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
337. Ftabper ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
338. MM88 ทายถูก: 49 เสมอ: 11 ทายผิด: 44 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
339. Luffy ทายถูก: 49 เสมอ: 10 ทายผิด: 45 Point: 13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 67
340. คาวายา ทายถูก: 54 เสมอ: 7 ทายผิด: 43 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
341. DoonYai ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
342. ไข่มุก ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
343. 7M ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
344. central ทายถูก: 52 เสมอ: 9 ทายผิด: 43 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
345. kalakasong ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
346. THAIFOOD ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
347. SOCCERSUCK ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
348. MetalGenius ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
349. 3STARS ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
350. GTR ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
351. มหานคร ทายถูก: 50 เสมอ: 12 ทายผิด: 42 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
352. ลาวาเล ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
353. SOTUS ทายถูก: 50 เสมอ: 11 ทายผิด: 43 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
354. มากับดวง ทายถูก: 50 เสมอ: 12 ทายผิด: 42 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
355. Higushi ทายถูก: 49 เสมอ: 9 ทายผิด: 46 Point: 12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 66
356. 2000ปี ทายถูก: 54 เสมอ: 4 ทายผิด: 46 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
357. FBSA ทายถูก: 52 เสมอ: 7 ทายผิด: 45 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
358. YesPED ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
359. REUS ทายถูก: 51 เสมอ: 5 ทายผิด: 48 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
360. IIIXIII ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
361. plus ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
362. haler ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
363. Nutchaa ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
364. JESADABET ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
365. SUPAP ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
366. ตายยกบิล ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
367. หมัดอัคคี ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
368. FINA7 ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
369. Million888 ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
370. ELtigre ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
371. อลิซ ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
372. MNO ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
373. Puckpao ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
374. 100piper ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
375. Bourne ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
376. EVIL ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
377. อสุจิทมิฬ ทายถูก: 50 เสมอ: 11 ทายผิด: 43 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
378. Apirudee23 ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
379. MaiNAKUB ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: 11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 65
380. Yumi55Yatsu ทายถูก: 53 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
381. ไก่จ๋า ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
382. OPPA ทายถูก: 52 เสมอ: 8 ทายผิด: 44 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
383. MESDO ทายถูก: 51 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
384. ลูกปลา ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
385. เด็กภูเก็ต ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
386. DELLO ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
387. รับทรัพย์ ทายถูก: 51 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
388. MUSTANG ทายถูก: 50 เสมอ: 9 ทายผิด: 45 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
389. ไชโย ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
390. DevilGame ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
391. ฟูเลวี่ ทายถูก: 49 เสมอ: 12 ทายผิด: 43 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
392. Beezii ทายถูก: 49 เสมอ: 11 ทายผิด: 44 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
393. IknowUwantMe ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
394. หาญวิจิตรพิศดี ทายถูก: 49 เสมอ: 9 ทายผิด: 46 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
395. TheNext ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
396. HDD1TB ทายถูก: 48 เสมอ: 13 ทายผิด: 43 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
397. บราฟ ทายถูก: 48 เสมอ: 13 ทายผิด: 43 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
398. OchinOcheer ทายถูก: 48 เสมอ: 12 ทายผิด: 44 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
399. TAMON ทายถูก: 47 เสมอ: 12 ทายผิด: 45 Point: 10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 64
400. Zilvers ทายถูก: 55 เสมอ: 3 ทายผิด: 46 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
401. slot13 ทายถูก: 55 เสมอ: 4 ทายผิด: 45 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
402. OVSD ทายถูก: 53 เสมอ: 4 ทายผิด: 47 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
403. FREERF ทายถูก: 53 เสมอ: 5 ทายผิด: 46 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
404. Hamei ทายถูก: 52 เสมอ: 5 ทายผิด: 47 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
405. Huntermoney ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
406. Fast7M ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
407. อัตคัตนารี ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
408. SHARP ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
409. DeadStep ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
410. แหกรูทวาร ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
411. อสูรแดง ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
412. kismo ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
413. pakpoomII ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
414. Spidie ทายถูก: 50 เสมอ: 9 ทายผิด: 45 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
415. HADES ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
416. NOTSW ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
417. FIFABET ทายถูก: 49 เสมอ: 10 ทายผิด: 45 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
418. คาราเมล ทายถูก: 48 เสมอ: 9 ทายผิด: 47 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
419. OnOff ทายถูก: 48 เสมอ: 10 ทายผิด: 46 Point: 9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 63
420. eng eng ทายถูก: 52 เสมอ: 4 ทายผิด: 48 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
421. gametryball ทายถูก: 52 เสมอ: 4 ทายผิด: 48 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
422. Manus ทายถูก: 52 เสมอ: 5 ทายผิด: 47 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
423. สี่กะรัต ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
424. ยูสขยะ ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
425. PEREZ ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
426. 13DREAMS ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
427. ลาบเป็ด ทายถูก: 50 เสมอ: 9 ทายผิด: 45 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
428. HalemX ทายถูก: 50 เสมอ: 9 ทายผิด: 45 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
429. POG9 ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
430. BenzVam ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
431. อันอัน ทายถูก: 49 เสมอ: 9 ทายผิด: 46 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
432. finetom ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
433. MAWIN88 ทายถูก: 49 เสมอ: 9 ทายผิด: 46 Point: 8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 62
434. ต้าล้อแม๊กซ์ ทายถูก: 52 เสมอ: 10 ทายผิด: 42 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
435. TheClassic ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
436. คุโระจัง ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
437. redskull ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
438. TheNormalOne ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
439. dekhearz ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
440. MeetK ทายถูก: 49 เสมอ: 9 ทายผิด: 46 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
441. คำแก้ว ทายถูก: 48 เสมอ: 9 ทายผิด: 47 Point: 7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 61
442. B2ROOM1 ทายถูก: 52 เสมอ: 5 ทายผิด: 47 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
443. HOOD ทายถูก: 50 เสมอ: 5 ทายผิด: 49 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
444. นายโค้ก ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
445. saber ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
446. toykapook ทายถูก: 49 เสมอ: 10 ทายผิด: 45 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
447. pepo77 ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
448. แสนล้าน ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
449. 3eyes ทายถูก: 48 เสมอ: 11 ทายผิด: 45 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
450. cmxs ทายถูก: 48 เสมอ: 10 ทายผิด: 46 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
451. CREED ทายถูก: 48 เสมอ: 10 ทายผิด: 46 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
452. beIN ทายถูก: 47 เสมอ: 9 ทายผิด: 48 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
453. champUCL ทายถูก: 46 เสมอ: 12 ทายผิด: 46 Point: 6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 60
454. ขนหมาเข้าปาก ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
455. nance ทายถูก: 51 เสมอ: 5 ทายผิด: 48 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
456. ODIN6 ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
457. รักตู่ ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
458. United ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
459. โต้ง100เมีย ทายถูก: 50 เสมอ: 10 ทายผิด: 44 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
460. แคปหมู ทายถูก: 49 เสมอ: 5 ทายผิด: 50 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
461. แซมซัง ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
462. KONMA ทายถูก: 49 เสมอ: 6 ทายผิด: 49 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
463. เล็บขบ ทายถูก: 48 เสมอ: 9 ทายผิด: 47 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
464. ดี ทายถูก: 48 เสมอ: 8 ทายผิด: 48 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
465. PLATOO ทายถูก: 47 เสมอ: 14 ทายผิด: 43 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
466. ForexTrader ทายถูก: 47 เสมอ: 10 ทายผิด: 47 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
467. LookTan ทายถูก: 47 เสมอ: 13 ทายผิด: 44 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
468. นายธนาคาร ทายถูก: 47 เสมอ: 12 ทายผิด: 45 Point: 5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 59
469. 0890799460 ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 7 คะแนนVIP: 52 คะแนนรวม: 59
470. gotzememo ทายถูก: 52 เสมอ: 4 ทายผิด: 48 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
471. ฉันมาม่า ทายถูก: 51 เสมอ: 4 ทายผิด: 49 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
472. JITTIJ ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
473. JUSTICE ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
474. หมีน้อยน่ารัก ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 46 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
475. พี่เสือ ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
476. TOPSPEED ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
477. pongpanu ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
478. ZINC ทายถูก: 49 เสมอ: 6 ทายผิด: 49 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
479. paopao ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
480. อลูมิน่า ทายถูก: 49 เสมอ: 10 ทายผิด: 45 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
481. DOOKDOOK ทายถูก: 49 เสมอ: 9 ทายผิด: 46 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
482. รัฐสิทธิ์ ทายถูก: 49 เสมอ: 5 ทายผิด: 50 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
483. Nadecha ทายถูก: 49 เสมอ: 6 ทายผิด: 49 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
484. BigCaLo ทายถูก: 48 เสมอ: 9 ทายผิด: 47 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
485. OFFISSIMA ทายถูก: 47 เสมอ: 9 ทายผิด: 48 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
486. เกิ้มซ่า ทายถูก: 47 เสมอ: 10 ทายผิด: 47 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
487. Bestie ทายถูก: 46 เสมอ: 15 ทายผิด: 43 Point: 4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 58
488. 89mem ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 46 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
489. pantip ทายถูก: 51 เสมอ: 3 ทายผิด: 50 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
490. RESETY ทายถูก: 51 เสมอ: 3 ทายผิด: 50 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
491. BURT ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
492. ลูกแมวน้อย ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
493. 4ikfi ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
494. BIM100 ทายถูก: 48 เสมอ: 8 ทายผิด: 48 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
495. COKE ทายถูก: 48 เสมอ: 11 ทายผิด: 45 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
496. Arjarn2 ทายถูก: 48 เสมอ: 8 ทายผิด: 48 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
497. GaymoN ทายถูก: 47 เสมอ: 11 ทายผิด: 46 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
498. NJOIN ทายถูก: 47 เสมอ: 9 ทายผิด: 48 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
499. เซโรงัง ทายถูก: 47 เสมอ: 11 ทายผิด: 46 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
500. Rungprakai ทายถูก: 47 เสมอ: 11 ทายผิด: 46 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
501. ถอร์ก เทพเจ้าสายเหลือง ทายถูก: 46 เสมอ: 11 ทายผิด: 47 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
502. Kingofsex ทายถูก: 46 เสมอ: 10 ทายผิด: 47 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
503. l3ee ทายถูก: 46 เสมอ: 12 ทายผิด: 46 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
504. ยายเนียม ทายถูก: 45 เสมอ: 14 ทายผิด: 45 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
505. น้าวัยทอง ทายถูก: 44 เสมอ: 15 ทายผิด: 45 Point: 3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 57
506. datsakon9185 ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 45 Point: 7 คะแนนVIP: 50 คะแนนรวม: 57
507. LOVER ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
508. ทีเด็ดเซียน ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
509. pormaii ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
510. ARMANI ทายถูก: 48 เสมอ: 8 ทายผิด: 48 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
511. chemela ทายถูก: 47 เสมอ: 10 ทายผิด: 47 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
512. จ่าดับจำเปาะ ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
513. iloveu ทายถูก: 46 เสมอ: 9 ทายผิด: 49 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
514. phouva02 ทายถูก: 46 เสมอ: 6 ทายผิด: 52 Point: 2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 56
515. ดูบอลออนไลน์ ทายถูก: 51 เสมอ: 4 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
516. มาโชว์ ทายถูก: 51 เสมอ: 7 ทายผิด: 46 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
517. อืมโอเค ทายถูก: 51 เสมอ: 6 ทายผิด: 47 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
518. NeomoN ทายถูก: 51 เสมอ: 4 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
519. kbnwanna ทายถูก: 50 เสมอ: 7 ทายผิด: 47 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
520. RICHMAN ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
521. MRTEAM ทายถูก: 49 เสมอ: 5 ทายผิด: 50 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
522. Millennium ทายถูก: 49 เสมอ: 6 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
523. CruzKK ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
524. น้อยหนาน ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
525. KAKAKAK ทายถูก: 48 เสมอ: 10 ทายผิด: 46 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
526. Lamoon ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
527. ZUGUZ ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
528. Anaga ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
529. DingDong ทายถูก: 47 เสมอ: 9 ทายผิด: 48 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
530. NORMAN ทายถูก: 46 เสมอ: 15 ทายผิด: 43 Point: 1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 55
531. ruubk0088 ทายถูก: 40 เสมอ: 8 ทายผิด: 29 Point: 31 คะแนนVIP: 24 คะแนนรวม: 55
532. HomeALONE ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 44 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
533. Daiiki ทายถูก: 51 เสมอ: 5 ทายผิด: 48 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
534. Sodapure ทายถูก: 50 เสมอ: 5 ทายผิด: 49 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
535. victoriano ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
536. เยเย่เย้ ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
537. HATANO ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
538. เมียชัปปุยส์ ทายถูก: 48 เสมอ: 9 ทายผิด: 47 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
539. FioFio ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
540. empty ทายถูก: 48 เสมอ: 5 ทายผิด: 51 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
541. หัวครัว ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
542. TFACE ทายถูก: 47 เสมอ: 11 ทายผิด: 46 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
543. hamonica ทายถูก: 47 เสมอ: 7 ทายผิด: 50 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
544. PROTONY ทายถูก: 46 เสมอ: 11 ทายผิด: 47 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
545. อร่อย ทายถูก: 46 เสมอ: 10 ทายผิด: 48 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
546. ท้องฟ้าสีคราม ทายถูก: 46 เสมอ: 10 ทายผิด: 48 Point: 0 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 54
547. BenJa ทายถูก: 49 เสมอ: 5 ทายผิด: 50 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
548. Arttillo ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
549. ช้างศึก ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
550. DATATUM ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
551. 24hr ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
552. ศิษย์มีครู ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
553. viceway ทายถูก: 48 เสมอ: 9 ทายผิด: 47 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
554. BRAVOZ ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
555. llwsllws ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
556. dockpock ทายถูก: 47 เสมอ: 6 ทายผิด: 51 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
557. fair123 ทายถูก: 47 เสมอ: 11 ทายผิด: 46 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
558. ZAMMIE ทายถูก: 46 เสมอ: 9 ทายผิด: 49 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
559. prakon123 ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
560. Icestem ทายถูก: 46 เสมอ: 13 ทายผิด: 45 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
561. ตุลา ทายถูก: 45 เสมอ: 14 ทายผิด: 45 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
562. cosmos ทายถูก: 45 เสมอ: 11 ทายผิด: 48 Point: -1 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 53
563. prapun2525 ทายถูก: 44 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: 1 คะแนนVIP: 52 คะแนนรวม: 53
564. ยาเบื่อหู ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
565. MUJARIN ทายถูก: 49 เสมอ: 5 ทายผิด: 50 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
566. หมวยยกล้อ ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
567. strom ทายถูก: 48 เสมอ: 11 ทายผิด: 45 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
568. BabyVOX ทายถูก: 48 เสมอ: 8 ทายผิด: 48 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
569. tryscore ทายถูก: 48 เสมอ: 8 ทายผิด: 48 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
570. Alienware ทายถูก: 48 เสมอ: 9 ทายผิด: 47 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
571. เซียนทายบอล ทายถูก: 48 เสมอ: 7 ทายผิด: 49 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
572. martin123 ทายถูก: 48 เสมอ: 5 ทายผิด: 51 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
573. Zakura ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
574. 168club ทายถูก: 46 เสมอ: 11 ทายผิด: 47 Point: -2 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 52
575. EnglishMan ทายถูก: 50 เสมอ: 6 ทายผิด: 48 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
576. A1125 ทายถูก: 49 เสมอ: 6 ทายผิด: 49 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
577. ยอดธง ทายถูก: 49 เสมอ: 9 ทายผิด: 46 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
578. นายอ๊อด ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
579. jade ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
580. Wirungrong ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
581. สังคังสกุล ทายถูก: 48 เสมอ: 5 ทายผิด: 51 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
582. กาโว กาโว ทายถูก: 47 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
583. ล้มโต๊ะ ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
584. thun ทายถูก: 47 เสมอ: 7 ทายผิด: 50 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
585. ยามาโตะ ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 50 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
586. ผีทะเล ทายถูก: 44 เสมอ: 12 ทายผิด: 48 Point: -3 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 51
587. Mtechnic ทายถูก: 50 เสมอ: 2 ทายผิด: 52 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
588. บ้านโดนไฟไหม้ ทายถูก: 49 เสมอ: 8 ทายผิด: 47 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
589. YOMMY ทายถูก: 48 เสมอ: 4 ทายผิด: 52 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
590. STEP8 ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
591. เซียนหมาน ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
592. Delta7 ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
593. septer ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
594. Whitehawk ทายถูก: 47 เสมอ: 6 ทายผิด: 51 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
595. stampsi ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
596. bVEC ทายถูก: 45 เสมอ: 9 ทายผิด: 50 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
597. Wimonkij ทายถูก: 45 เสมอ: 11 ทายผิด: 48 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
598. ตุ่นนรก ทายถูก: 44 เสมอ: 12 ทายผิด: 48 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
599. MEGALODON ทายถูก: 44 เสมอ: 10 ทายผิด: 50 Point: -4 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 50
600. saksant ทายถูก: 49 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: -5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 49
601. ครางชื่อพี่หน่อย ทายถูก: 49 เสมอ: 6 ทายผิด: 49 Point: -5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 49
602. HeMenCrown ทายถูก: 47 เสมอ: 3 ทายผิด: 54 Point: -5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 49
603. salapao ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 49
604. HAN88 ทายถูก: 45 เสมอ: 9 ทายผิด: 50 Point: -5 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 49
605. VampireLORD ทายถูก: 49 เสมอ: 5 ทายผิด: 50 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
606. เป็นต่อ ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
607. winek ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
608. TooNooT ทายถูก: 48 เสมอ: 8 ทายผิด: 48 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
609. อย่าคลิก ทายถูก: 47 เสมอ: 6 ทายผิด: 51 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
610. lnwtrue ทายถูก: 47 เสมอ: 5 ทายผิด: 52 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
611. dangjon ทายถูก: 46 เสมอ: 9 ทายผิด: 49 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
612. Oak1150 ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
613. KITKAT ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
614. ZeanStep ทายถูก: 45 เสมอ: 10 ทายผิด: 49 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
615. สยามกีฬา ทายถูก: 45 เสมอ: 10 ทายผิด: 49 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
616. ถั่วดำ ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 51 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
617. Sidekoy ทายถูก: 45 เสมอ: 10 ทายผิด: 49 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
618. DEFFY ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
619. JapanX ทายถูก: 44 เสมอ: 12 ทายผิด: 48 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
620. PockyMAN ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
621. Bigandlong ทายถูก: 42 เสมอ: 14 ทายผิด: 48 Point: -6 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 48
622. FORD ทายถูก: 50 เสมอ: 2 ทายผิด: 52 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
623. อัศวินของเธอ ทายถูก: 49 เสมอ: 6 ทายผิด: 49 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
624. hardsell ทายถูก: 49 เสมอ: 5 ทายผิด: 50 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
625. VX15 ทายถูก: 48 เสมอ: 6 ทายผิด: 50 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
626. Pro ทายถูก: 47 เสมอ: 7 ทายผิด: 50 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
627. สปอร์ตพูล ทายถูก: 47 เสมอ: 5 ทายผิด: 52 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
628. Enter ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
629. ARROW ทายถูก: 46 เสมอ: 12 ทายผิด: 46 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
630. เซียนมั่ว ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
631. GYM ทายถูก: 46 เสมอ: 9 ทายผิด: 49 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
632. มองหาอะไร ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 51 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
633. เฮียแสง ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
634. ชู2นิ้ว ทายถูก: 45 เสมอ: 9 ทายผิด: 50 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
635. หอมแดง ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
636. ป๋าแมน ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
637. มะนาว ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
638. มะหล่า ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
639. LeeLee ทายถูก: 44 เสมอ: 14 ทายผิด: 46 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
640. BowNY ทายถูก: 44 เสมอ: 10 ทายผิด: 50 Point: -7 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 47
641. SIXTER ทายถูก: 48 เสมอ: 4 ทายผิด: 52 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
642. Nutkamon ทายถูก: 48 เสมอ: 5 ทายผิด: 51 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
643. Barklay ทายถูก: 47 เสมอ: 6 ทายผิด: 51 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
644. ทะยานฟ้า ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
645. somtui ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
646. UEFA888 ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
647. Ryan ทายถูก: 46 เสมอ: 4 ทายผิด: 54 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
648. saijailove ทายถูก: 46 เสมอ: 6 ทายผิด: 52 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
649. Ladybabybear ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
650. tded789 ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
651. davidname ทายถูก: 42 เสมอ: 14 ทายผิด: 48 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
652. Arter888 ทายถูก: 41 เสมอ: 7 ทายผิด: 56 Point: -8 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 46
653. อ้ายหวัง ทายถูก: 48 เสมอ: 5 ทายผิด: 51 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
654. ยสตน ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
655. Volet ทายถูก: 47 เสมอ: 6 ทายผิด: 51 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
656. แฟนฉัน ทายถูก: 47 เสมอ: 7 ทายผิด: 50 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
657. Goa9 ทายถูก: 47 เสมอ: 8 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
658. Sephiroth ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
659. วิเคราะห์บอล ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
660. เราคือแชมป์ ทายถูก: 46 เสมอ: 9 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
661. อมร ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
662. Zema ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 51 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
663. BABAFUMIKA ทายถูก: 45 เสมอ: 10 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
664. ZOOM ทายถูก: 45 เสมอ: 10 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
665. น้องอีฟ ทายถูก: 45 เสมอ: 11 ทายผิด: 48 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
666. AHAZ ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
667. จิ้งจกผงกหัว ทายถูก: 45 เสมอ: 9 ทายผิด: 50 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
668. AOX8 ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 51 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
669. pinoy ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 51 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
670. Harry10 ทายถูก: 45 เสมอ: 10 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
671. UGOTME ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
672. 10X10 ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -9 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 45
673. มีถั่วมั้ย ทายถูก: 49 เสมอ: 2 ทายผิด: 53 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
674. แดงไบเล่ย์ ทายถูก: 46 เสมอ: 4 ทายผิด: 54 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
675. MOTO ทายถูก: 46 เสมอ: 6 ทายผิด: 52 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
676. CM888 ทายถูก: 46 เสมอ: 10 ทายผิด: 48 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
677. ปรายฟ้า ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 51 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
678. choked ทายถูก: 45 เสมอ: 11 ทายผิด: 47 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
679. มะลิวรรณ ทายถูก: 45 เสมอ: 10 ทายผิด: 49 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
680. 7SON ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
681. cocosugar ทายถูก: 45 เสมอ: 9 ทายผิด: 50 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
682. atomic10 ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
683. lagoon ทายถูก: 43 เสมอ: 11 ทายผิด: 50 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
684. ผู้ชายนะคะ ทายถูก: 43 เสมอ: 7 ทายผิด: 54 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
685. sompunya11 ทายถูก: 41 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: -6 คะแนนVIP: 50 คะแนนรวม: 44
686. I.CHOTIPAT ทายถูก: 40 เสมอ: 12 ทายผิด: 52 Point: -10 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 44
687. jojoscot ทายถูก: 29 เสมอ: 15 ทายผิด: 28 Point: 6 คะแนนVIP: 38 คะแนนรวม: 44
688. นัทถั่ว ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
689. Monster ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
690. Jerusalem ทายถูก: 46 เสมอ: 5 ทายผิด: 53 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
691. ทีมเหยี่ยว ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
692. SEEDS ทายถูก: 45 เสมอ: 6 ทายผิด: 53 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
693. TOBI ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
694. ZAPPA ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
695. MOYES ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 51 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
696. MookJAP ทายถูก: 45 เสมอ: 9 ทายผิด: 50 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
697. น้องเอ๋ ทายถูก: 44 เสมอ: 10 ทายผิด: 50 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
698. BioHazard ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
699. Mihawk ทายถูก: 43 เสมอ: 11 ทายผิด: 50 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
700. แมวออนไลน์ ทายถูก: 43 เสมอ: 12 ทายผิด: 49 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
701. ริวกิ้นซัง ทายถูก: 42 เสมอ: 13 ทายผิด: 49 Point: -11 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 43
702. THBET ทายถูก: 67 เสมอ: 9 ทายผิด: 45 Point: 42 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 42
703. พระแสงเลเซอร์ ทายถูก: 48 เสมอ: 3 ทายผิด: 53 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
704. Happy ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
705. WAYstudio ทายถูก: 46 เสมอ: 5 ทายผิด: 53 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
706. FUJI ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
707. Nuppy ทายถูก: 45 เสมอ: 9 ทายผิด: 50 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
708. Linethai ทายถูก: 45 เสมอ: 6 ทายผิด: 53 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
709. superindy ทายถูก: 44 เสมอ: 10 ทายผิด: 50 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
710. เสี่ยตาล ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
711. กินไก่ในน้ำ ทายถูก: 44 เสมอ: 9 ทายผิด: 51 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
712. 1JKQ ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
713. OneKiss ทายถูก: 43 เสมอ: 11 ทายผิด: 50 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
714. มารวย888 ทายถูก: 43 เสมอ: 13 ทายผิด: 48 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
715. SonicBOOM ทายถูก: 42 เสมอ: 9 ทายผิด: 53 Point: -12 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 42
716. roberto4ever ทายถูก: 47 เสมอ: 7 ทายผิด: 50 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
717. ข้าวหอม ทายถูก: 46 เสมอ: 6 ทายผิด: 52 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
718. อารมณ์ดี ทายถูก: 46 เสมอ: 4 ทายผิด: 54 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
719. Rukball ทายถูก: 46 เสมอ: 7 ทายผิด: 51 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
720. verich ทายถูก: 45 เสมอ: 11 ทายผิด: 48 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
721. BOAEI ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
722. MoAm ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
723. DOCTRV ทายถูก: 45 เสมอ: 4 ทายผิด: 55 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
724. เรื่องสมุนไพรไว้ใจผม ทายถูก: 44 เสมอ: 6 ทายผิด: 54 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
725. PARIS ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
726. tiwa001 ทายถูก: 44 เสมอ: 5 ทายผิด: 55 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
727. สมิง ทายถูก: 44 เสมอ: 6 ทายผิด: 54 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
728. dksek ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
729. Xavier ทายถูก: 44 เสมอ: 11 ทายผิด: 49 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
730. นักลงทุน ทายถูก: 44 เสมอ: 7 ทายผิด: 53 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
731. miki48 ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
732. Glenlive ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
733. ทีมล่าสวาท ทายถูก: 43 เสมอ: 10 ทายผิด: 51 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
734. Sitapa ทายถูก: 42 เสมอ: 9 ทายผิด: 53 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
735. ถถถ555 ทายถูก: 41 เสมอ: 13 ทายผิด: 50 Point: -13 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 41
736. WATHENG ทายถูก: 35 เสมอ: 5 ทายผิด: 36 Point: 5 คะแนนVIP: 36 คะแนนรวม: 41
737. nictone ทายถูก: 47 เสมอ: 5 ทายผิด: 52 Point: -14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 40
738. VARLAR ทายถูก: 46 เสมอ: 3 ทายผิด: 55 Point: -14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 40
739. คำปัน ทายถูก: 46 เสมอ: 9 ทายผิด: 49 Point: -14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 40
740. Lek KR SSK ทายถูก: 46 เสมอ: 4 ทายผิด: 49 Point: -12 คะแนนVIP: 52 คะแนนรวม: 40
741. YOD69 ทายถูก: 46 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: -14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 40
742. SYSTEM ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 40
743. Sigma69 ทายถูก: 44 เสมอ: 6 ทายผิด: 54 Point: -14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 40
744. Hotman ทายถูก: 43 เสมอ: 6 ทายผิด: 55 Point: -14 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 40
745. MATTHEW ทายถูก: 47 เสมอ: 5 ทายผิด: 52 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
746. พ่อเลี้ยงเป็ง ทายถูก: 47 เสมอ: 6 ทายผิด: 51 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
747. เดฟซ่า ทายถูก: 45 เสมอ: 6 ทายผิด: 53 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
748. ทายผลบอล ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
749. UEFA ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
750. COPY ทายถูก: 44 เสมอ: 7 ทายผิด: 53 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
751. moutentim ทายถูก: 44 เสมอ: 4 ทายผิด: 56 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
752. Kaito ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
753. นู๋พิม ทายถูก: 44 เสมอ: 6 ทายผิด: 54 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
754. อิคึ อิคึ ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
755. CarabaoCUP ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
756. WUTJACKWA ทายถูก: 43 เสมอ: 10 ทายผิด: 51 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
757. ไก่เดือยทอง ทายถูก: 42 เสมอ: 12 ทายผิด: 50 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
758. คาสโนว่ามิ่ง ทายถูก: 42 เสมอ: 13 ทายผิด: 49 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
759. ZUDU ทายถูก: 41 เสมอ: 10 ทายผิด: 53 Point: -15 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 39
760. BEBE ทายถูก: 46 เสมอ: 5 ทายผิด: 53 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
761. MESA ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
762. ทีเด็ดสเต็ปแตก ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
763. ชินจัง ทายถูก: 44 เสมอ: 9 ทายผิด: 51 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
764. marketV ทายถูก: 44 เสมอ: 9 ทายผิด: 51 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
765. Thita ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
766. Zevil ทายถูก: 43 เสมอ: 10 ทายผิด: 51 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
767. VIEW ทายถูก: 43 เสมอ: 11 ทายผิด: 50 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
768. ELENOR ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
769. BonJ7 ทายถูก: 43 เสมอ: 12 ทายผิด: 49 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
770. OnFire ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
771. THOH ทายถูก: 41 เสมอ: 11 ทายผิด: 52 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
772. เป็นเมียพี่เถอะ ทายถูก: 41 เสมอ: 11 ทายผิด: 52 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
773. แอ้ม ทายถูก: 41 เสมอ: 10 ทายผิด: 53 Point: -16 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 38
774. BenFreeKick ทายถูก: 46 เสมอ: 5 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
775. JohnSnow ทายถูก: 45 เสมอ: 5 ทายผิด: 54 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
776. lachata ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
777. pimparpr ทายถูก: 45 เสมอ: 6 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
778. Beyea ทายถูก: 45 เสมอ: 6 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
779. Kiddee ทายถูก: 45 เสมอ: 6 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
780. อรุณรัตน์ ทายถูก: 45 เสมอ: 7 ทายผิด: 52 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
781. เจ้าชายหมาป่า ทายถูก: 44 เสมอ: 7 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
782. ไจ๋ไจ๋ ทายถูก: 44 เสมอ: 7 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
783. แอบดูที่รูเดิม ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
784. malagor ทายถูก: 43 เสมอ: 10 ทายผิด: 51 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
785. อะไรเอ่ยเต่า ทายถูก: 42 เสมอ: 10 ทายผิด: 52 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
786. sbobet ทายถูก: 42 เสมอ: 12 ทายผิด: 50 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
787. Jaber ทายถูก: 42 เสมอ: 10 ทายผิด: 52 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
788. CHUSAK ทายถูก: 42 เสมอ: 10 ทายผิด: 52 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
789. tammy ทายถูก: 40 เสมอ: 11 ทายผิด: 53 Point: -17 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 37
790. RAM100 ทายถูก: 45 เสมอ: 5 ทายผิด: 54 Point: -18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 36
791. แทงบอล ทายถูก: 45 เสมอ: 6 ทายผิด: 53 Point: -18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 36
792. เมียตบยังหลบได้ ทายถูก: 44 เสมอ: 7 ทายผิด: 53 Point: -18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 36
793. BANNER ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 36
794. นายตัวยุ่ง ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 36
795. AoyoZa ทายถูก: 43 เสมอ: 10 ทายผิด: 51 Point: -18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 36
796. ARISA ทายถูก: 43 เสมอ: 11 ทายผิด: 50 Point: -18 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 36
797. Watcoca ทายถูก: 34 เสมอ: 5 ทายผิด: 31 Point: 4 คะแนนVIP: 32 คะแนนรวม: 36
798. Rookie ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 35
799. belosogu ทายถูก: 43 เสมอ: 7 ทายผิด: 54 Point: -19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 35
800. aodauto ทายถูก: 41 เสมอ: 7 ทายผิด: 56 Point: -19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 35
801. ใครวอล์คเกอร์ ทายถูก: 40 เสมอ: 13 ทายผิด: 51 Point: -19 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 35
802. turbo46 ทายถูก: 46 เสมอ: 4 ทายผิด: 54 Point: -20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 34
803. llmomoll ทายถูก: 44 เสมอ: 7 ทายผิด: 53 Point: -20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 34
804. ยืนงงกลางดงเกย์ ทายถูก: 43 เสมอ: 12 ทายผิด: 49 Point: -20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 34
805. มนนม ทายถูก: 42 เสมอ: 10 ทายผิด: 52 Point: -20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 34
806. lockball ทายถูก: 41 เสมอ: 8 ทายผิด: 55 Point: -20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 34
807. aojvoj ทายถูก: 41 เสมอ: 12 ทายผิด: 51 Point: -20 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 34
808. ZAVITA ทายถูก: 44 เสมอ: 5 ทายผิด: 55 Point: -21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 33
809. MAMA ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 33
810. FoNfOnFoN ทายถูก: 43 เสมอ: 5 ทายผิด: 56 Point: -21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 33
811. kalltogether ทายถูก: 43 เสมอ: 6 ทายผิด: 55 Point: -21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 33
812. Ple007 ทายถูก: 43 เสมอ: 13 ทายผิด: 53 Point: -11 คะแนนVIP: 44 คะแนนรวม: 33
813. เฮียลี ทายถูก: 42 เสมอ: 12 ทายผิด: 50 Point: -21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 33
814. VELZATO ทายถูก: 41 เสมอ: 10 ทายผิด: 53 Point: -21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 33
815. Junior ทายถูก: 40 เสมอ: 11 ทายผิด: 53 Point: -21 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 33
816. dkking ทายถูก: 34 เสมอ: 5 ทายผิด: 37 Point: -7 คะแนนVIP: 40 คะแนนรวม: 33
817. earthZX ทายถูก: 44 เสมอ: 6 ทายผิด: 54 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
818. BirdNok ทายถูก: 44 เสมอ: 4 ทายผิด: 56 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
819. เซียนหมี ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
820. RUcr ทายถูก: 43 เสมอ: 7 ทายผิด: 54 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
821. รักแฟน ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
822. UDO69 ทายถูก: 43 เสมอ: 6 ทายผิด: 55 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
823. PinkLemon ทายถูก: 42 เสมอ: 8 ทายผิด: 54 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
824. MissEva ทายถูก: 42 เสมอ: 7 ทายผิด: 55 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
825. BIGHUM ทายถูก: 42 เสมอ: 7 ทายผิด: 55 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
826. กีต้าร์ ทายถูก: 41 เสมอ: 11 ทายผิด: 52 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
827. BEAMCMFC ทายถูก: 40 เสมอ: 6 ทายผิด: 58 Point: -22 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 32
828. OOUUMM ทายถูก: 43 เสมอ: 9 ทายผิด: 52 Point: -23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 31
829. Pataivee ทายถูก: 41 เสมอ: 7 ทายผิด: 55 Point: -23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 31
830. IGHALO ทายถูก: 41 เสมอ: 9 ทายผิด: 54 Point: -23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 31
831. SithLord ทายถูก: 38 เสมอ: 11 ทายผิด: 55 Point: -23 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 31
832. ruth14759 ทายถูก: 51 เสมอ: 9 ทายผิด: 39 Point: 30 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 30
833. FOOLS ทายถูก: 43 เสมอ: 5 ทายผิด: 56 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
834. แก้มบุ๋ม ทายถูก: 43 เสมอ: 7 ทายผิด: 54 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
835. อนาถแท้ ทายถูก: 42 เสมอ: 8 ทายผิด: 54 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
836. นะโมตัดสระ ทายถูก: 42 เสมอ: 7 ทายผิด: 55 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
837. เสียสติ ทายถูก: 42 เสมอ: 6 ทายผิด: 56 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
838. genesis ทายถูก: 41 เสมอ: 6 ทายผิด: 57 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
839. x666x ทายถูก: 41 เสมอ: 6 ทายผิด: 57 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
840. InwzaROV007 ทายถูก: 39 เสมอ: 8 ทายผิด: 57 Point: -24 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 30
841. tatata33 ทายถูก: 44 เสมอ: 5 ทายผิด: 55 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
842. CSCpower ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
843. ASUJI ทายถูก: 42 เสมอ: 7 ทายผิด: 55 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
844. RicadoQ ทายถูก: 42 เสมอ: 7 ทายผิด: 55 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
845. BlueEyes ทายถูก: 42 เสมอ: 6 ทายผิด: 56 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
846. Garanty ทายถูก: 41 เสมอ: 11 ทายผิด: 52 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
847. ziidanez ทายถูก: 41 เสมอ: 9 ทายผิด: 54 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
848. งัวหรือฟาย ทายถูก: 40 เสมอ: 9 ทายผิด: 55 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
849. อาเฮีย ทายถูก: 40 เสมอ: 9 ทายผิด: 55 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
850. หลวงมนู ทายถูก: 40 เสมอ: 8 ทายผิด: 56 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
851. Anya96 ทายถูก: 40 เสมอ: 11 ทายผิด: 53 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
852. Apidet00 ทายถูก: 40 เสมอ: 8 ทายผิด: 56 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
853. SoccerseX ทายถูก: 39 เสมอ: 12 ทายผิด: 53 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
854. Balthazar ทายถูก: 39 เสมอ: 9 ทายผิด: 56 Point: -25 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 29
855. satthawut.sk ทายถูก: 33 เสมอ: 6 ทายผิด: 42 Point: -9 คะแนนVIP: 38 คะแนนรวม: 29
856. TNREY ทายถูก: 44 เสมอ: 5 ทายผิด: 55 Point: -26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 28
857. คิงคอนด้อม ทายถูก: 43 เสมอ: 8 ทายผิด: 53 Point: -26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 28
858. เบญ ทายถูก: 43 เสมอ: 5 ทายผิด: 56 Point: -26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 28
859. Xbit ทายถูก: 43 เสมอ: 4 ทายผิด: 57 Point: -26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 28
860. AofNT ทายถูก: 43 เสมอ: 5 ทายผิด: 56 Point: -26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 28
861. stardust ทายถูก: 42 เสมอ: 5 ทายผิด: 57 Point: -26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 28
862. Dre ทายถูก: 38 เสมอ: 10 ทายผิด: 56 Point: -26 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 28
863. หล่อสุดในเว็บ ทายถูก: 44 เสมอ: 8 ทายผิด: 52 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
864. เซียนตรงข้าม ทายถูก: 43 เสมอ: 4 ทายผิด: 57 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
865. Number7 ทายถูก: 43 เสมอ: 7 ทายผิด: 54 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
866. THANK ทายถูก: 43 เสมอ: 5 ทายผิด: 56 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
867. วิชช์ ทายถูก: 42 เสมอ: 10 ทายผิด: 52 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
868. RINDAMAN ทายถูก: 42 เสมอ: 5 ทายผิด: 57 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
869. KakashI ทายถูก: 41 เสมอ: 9 ทายผิด: 54 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
870. gtootg ทายถูก: 41 เสมอ: 7 ทายผิด: 56 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
871. นานาทรรศนะ ทายถูก: 41 เสมอ: 9 ทายผิด: 54 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
872. LAMAI ทายถูก: 38 เสมอ: 11 ทายผิด: 55 Point: -27 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 27
873. SPIN ทายถูก: 43 เสมอ: 5 ทายผิด: 56 Point: -28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 26
874. MIX ทายถูก: 42 เสมอ: 9 ทายผิด: 53 Point: -28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 26
875. Benziiz ทายถูก: 41 เสมอ: 7 ทายผิด: 56 Point: -28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 26
876. Blackjack ทายถูก: 41 เสมอ: 10 ทายผิด: 53 Point: -28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 26
877. ตั๊ลล๊าก ทายถูก: 40 เสมอ: 6 ทายผิด: 58 Point: -28 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 26
878. Ufa557799 ทายถูก: 67 เสมอ: 11 ทายผิด: 52 Point: 25 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 25
879. famous ทายถูก: 42 เสมอ: 5 ทายผิด: 57 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
880. ENTANEER ทายถูก: 41 เสมอ: 6 ทายผิด: 57 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
881. LAZADA ทายถูก: 41 เสมอ: 5 ทายผิด: 58 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
882. KENMUAY ทายถูก: 41 เสมอ: 11 ทายผิด: 52 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
883. Newts ทายถูก: 41 เสมอ: 7 ทายผิด: 56 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
884. แทงบอลออนไลน์ ทายถูก: 40 เสมอ: 11 ทายผิด: 53 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
885. Yellow ทายถูก: 40 เสมอ: 8 ทายผิด: 56 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
886. E5EsonTeen ทายถูก: 37 เสมอ: 11 ทายผิด: 56 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
887. SYBER ทายถูก: 36 เสมอ: 14 ทายผิด: 54 Point: -29 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 25
888. 8BY7 ทายถูก: 42 เสมอ: 4 ทายผิด: 58 Point: -30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 24
889. KAZA ทายถูก: 40 เสมอ: 8 ทายผิด: 56 Point: -30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 24
890. Milan ทายถูก: 40 เสมอ: 5 ทายผิด: 59 Point: -30 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 24
891. AstroSP ทายถูก: 43 เสมอ: 7 ทายผิด: 54 Point: -31 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 23
892. SPIRIT ทายถูก: 39 เสมอ: 9 ทายผิด: 56 Point: -31 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 23
893. เทคโน ทายถูก: 37 เสมอ: 10 ทายผิด: 57 Point: -31 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 23
894. intha2512 ทายถูก: 23 เสมอ: 2 ทายผิด: 10 Point: 23 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 23
895. HANIHANI ทายถูก: 43 เสมอ: 4 ทายผิด: 57 Point: -32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 22
896. itim ทายถูก: 42 เสมอ: 6 ทายผิด: 56 Point: -32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 22
897. NNNNNN ทายถูก: 38 เสมอ: 12 ทายผิด: 54 Point: -32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 22
898. TheheroX ทายถูก: 37 เสมอ: 8 ทายผิด: 59 Point: -32 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 22
899. rmua2530 ทายถูก: 19 เสมอ: 2 ทายผิด: 19 Point: 2 คะแนนVIP: 20 คะแนนรวม: 22
900. coffee ทายถูก: 40 เสมอ: 4 ทายผิด: 60 Point: -34 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 20
901. ตัวเล็ก1 ทายถูก: 63 เสมอ: 9 ทายผิด: 48 Point: 19 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 19
902. StromBlade ทายถูก: 40 เสมอ: 8 ทายผิด: 56 Point: -36 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 18
903. SMING ทายถูก: 40 เสมอ: 5 ทายผิด: 59 Point: -36 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 18
904. deegree ทายถูก: 37 เสมอ: 8 ทายผิด: 59 Point: -36 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 18
905. eakpat ทายถูก: 57 เสมอ: 8 ทายผิด: 50 Point: 17 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 17
906. emo2499 ทายถูก: 52 เสมอ: 6 ทายผิด: 44 Point: 17 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 17
907. Khabutr ทายถูก: 40 เสมอ: 3 ทายผิด: 61 Point: -37 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 17
908. ข่าวบอล ทายถูก: 39 เสมอ: 6 ทายผิด: 59 Point: -37 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 17
909. IQhome ทายถูก: 39 เสมอ: 7 ทายผิด: 58 Point: -37 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 17
910. kapookball ทายถูก: 38 เสมอ: 6 ทายผิด: 60 Point: -37 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 17
911. จุดโทษ ทายถูก: 37 เสมอ: 10 ทายผิด: 57 Point: -37 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 17
912. Karate ทายถูก: 38 เสมอ: 8 ทายผิด: 58 Point: -38 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 16
913. HyPerYo ทายถูก: 37 เสมอ: 6 ทายผิด: 61 Point: -38 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 16
914. wipaly007 ทายถูก: 45 เสมอ: 8 ทายผิด: 37 Point: 15 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 15
915. mynamelux ทายถูก: 38 เสมอ: 4 ทายผิด: 33 Point: 14 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 14
916. ทายสกอร์ ทายถูก: 35 เสมอ: 9 ทายผิด: 60 Point: -40 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 14
917. yaya2519 ทายถูก: 24 เสมอ: 2 ทายผิด: 29 Point: -7 คะแนนVIP: 20 คะแนนรวม: 13
918. ch.sathit ทายถูก: 19 เสมอ: 2 ทายผิด: 23 Point: -9 คะแนนVIP: 22 คะแนนรวม: 13
919. Poundbet ทายถูก: 6 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: 7 คะแนนVIP: 6 คะแนนรวม: 13
920. seki yochi ทายถูก: 50 เสมอ: 8 ทายผิด: 42 Point: 12 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 12
921. aunly007 ทายถูก: 43 เสมอ: 10 ทายผิด: 36 Point: 12 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 12
922. yoyomaker ทายถูก: 35 เสมอ: 9 ทายผิด: 60 Point: -42 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 12
923. 0953951915 ทายถูก: 14 เสมอ: 1 ทายผิด: 10 Point: 12 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 12
924. goal ทายถูก: 32 เสมอ: 12 ทายผิด: 60 Point: -43 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 11
925. Boonme2505 ทายถูก: 54 เสมอ: 14 ทายผิด: 47 Point: 10 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 10
926. Mark89 ทายถูก: 12 เสมอ: 1 ทายผิด: 7 Point: 10 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 10
927. Tingz ทายถูก: 47 เสมอ: 1 ทายผิด: 56 Point: 9 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 9
928. เบียร์หก ทายถูก: 32 เสมอ: 9 ทายผิด: 63 Point: -45 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 9
929. Poppyzakraf.009 ทายถูก: 5 เสมอ: 0 ทายผิด: 0 Point: 9 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 9
930. เติ้งลี่ ทายถูก: 37 เสมอ: 5 ทายผิด: 62 Point: -47 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 7
931. hadjaai ทายถูก: 6 เสมอ: 1 ทายผิด: 3 Point: 7 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 7
932. มาตามนัด ทายถูก: 4 เสมอ: 1 ทายผิด: 0 Point: 7 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 7
933. td1306 ทายถูก: 44 เสมอ: 6 ทายผิด: 45 Point: -4 คะแนนVIP: 10 คะแนนรวม: 6
934. Klokon122 ทายถูก: 7 เสมอ: 0 ทายผิด: 3 Point: 6 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 6
935. adisak2498 ทายถูก: 4 เสมอ: 0 ทายผิด: 1 Point: 6 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 6
936. Heng ทายถูก: 60 เสมอ: 8 ทายผิด: 57 Point: 5 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 5
937. gundam ทายถูก: 36 เสมอ: 7 ทายผิด: 61 Point: -49 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 5
938. มาๆซากกบ ทายถูก: 3 เสมอ: 1 ทายผิด: 1 Point: 5 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 5
939. gevanion4 ทายถูก: 3 เสมอ: 1 ทายผิด: 1 Point: 5 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 5
940. 0968456354 ทายถูก: 57 เสมอ: 4 ทายผิด: 49 Point: 4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 4
941. MarCus ทายถูก: 33 เสมอ: 11 ทายผิด: 60 Point: -50 คะแนนVIP: 54 คะแนนรวม: 4
942. 1669131215 ทายถูก: 30 เสมอ: 3 ทายผิด: 27 Point: 4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 4
943. Nutty123456 ทายถูก: 3 เสมอ: 1 ทายผิด: 1 Point: 4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 4
944. Apisit4444 ทายถูก: 3 เสมอ: 1 ทายผิด: 1 Point: 4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 4
945. puyteerapong ทายถูก: 6 เสมอ: 0 ทายผิด: 4 Point: 3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 3
946. niwat2527 ทายถูก: 4 เสมอ: 0 ทายผิด: 1 Point: 3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 3
947. Nocomment ทายถูก: 4 เสมอ: 0 ทายผิด: 1 Point: 3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 3
948. nabualuang ทายถูก: 3 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: 3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 3
949. adisak2545 ทายถูก: 3 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: 3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 3
950. หมูกระทะ ทายถูก: 3 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: 3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 3
951. Sutadton ทายถูก: 2 เสมอ: 0 ทายผิด: 0 Point: 3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 3
952. rmuvg1981 ทายถูก: 42 เสมอ: 6 ทายผิด: 38 Point: 2 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 2
953. bees2538 ทายถูก: 31 เสมอ: 4 ทายผิด: 30 Point: 2 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 2
954. ณญาณญา ทายถูก: 3 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: 2 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 2
955. Bas777 ทายถูก: 3 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: 2 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 2
956. Pisan2511 ทายถูก: 12 เสมอ: 1 ทายผิด: 12 Point: 1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 1
957. boomkab ทายถูก: 4 เสมอ: 1 ทายผิด: 4 Point: -1 คะแนนVIP: 2 คะแนนรวม: 1
958. mixer ทายถูก: 3 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: 1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 1
959. Pattharanan ทายถูก: 2 เสมอ: 1 ทายผิด: 2 Point: 1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 1
960. Mayod254318 ทายถูก: 34 เสมอ: 5 ทายผิด: 36 Point: 0 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 0
961. EDDY640.SK ทายถูก: 5 เสมอ: 0 ทายผิด: 8 Point: -4 คะแนนVIP: 4 คะแนนรวม: 0
962. Asd252515# ทายถูก: 4 เสมอ: 2 ทายผิด: 4 Point: 0 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 0
963. Anupong26 ทายถูก: 1 เสมอ: 0 ทายผิด: 1 Point: 0 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 0
964. OSAMA999 ทายถูก: 0 เสมอ: 0 ทายผิด: 0 Point: 0 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 0
965. playsave ทายถูก: 0 เสมอ: 0 ทายผิด: 0 Point: 0 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: 0
966. Kingjo1975 ทายถูก: 54 เสมอ: 12 ทายผิด: 59 Point: -1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -1
967. wutt2528 ทายถูก: 51 เสมอ: 5 ทายผิด: 54 Point: -1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -1
968. CLTHNATTASIT ทายถูก: 47 เสมอ: 4 ทายผิด: 53 Point: -1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -1
969. Mentkananek ทายถูก: 10 เสมอ: 4 ทายผิด: 16 Point: -11 คะแนนVIP: 10 คะแนนรวม: -1
970. nooy2521 ทายถูก: 2 เสมอ: 0 ทายผิด: 3 Point: -1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -1
971. Zhs06pc039 ทายถูก: 1 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: -1 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -1
972. com198339 ทายถูก: 9 เสมอ: 0 ทายผิด: 11 Point: -2 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -2
973. 441516 ทายถูก: 2 เสมอ: 0 ทายผิด: 3 Point: -2 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -2
974. jason26 ทายถูก: 15 เสมอ: 4 ทายผิด: 16 Point: -3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -3
975. cheesika ทายถูก: 1 เสมอ: 1 ทายผิด: 3 Point: -3 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -3
976. Patipong21 ทายถูก: 54 เสมอ: 9 ทายผิด: 57 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
977. Cream2529 ทายถูก: 43 เสมอ: 3 ทายผิด: 44 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
978. Kang4477 ทายถูก: 40 เสมอ: 13 ทายผิด: 61 Point: -36 คะแนนVIP: 32 คะแนนรวม: -4
979. Dib Kula ทายถูก: 27 เสมอ: 3 ทายผิด: 30 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
980. Goldenboy ทายถูก: 15 เสมอ: 2 ทายผิด: 18 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
981. Nui28 ทายถูก: 14 เสมอ: 1 ทายผิด: 15 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
982. เขียด ทายถูก: 7 เสมอ: 0 ทายผิด: 8 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
983. anoik ทายถูก: 1 เสมอ: 1 ทายผิด: 3 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
984. renuka ทายถูก: 0 เสมอ: 0 ทายผิด: 2 Point: -4 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -4
985. WIN WIN ทายถูก: 41 เสมอ: 6 ทายผิด: 54 Point: -23 คะแนนVIP: 18 คะแนนรวม: -5
986. JBM_39456 ทายถูก: 37 เสมอ: 10 ทายผิด: 43 Point: -5 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -5
987. 5t77c4017 ทายถูก: 1 เสมอ: 0 ทายผิด: 4 Point: -6 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -6
988. Dida77 ทายถูก: 7 เสมอ: 2 ทายผิด: 11 Point: -7 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -7
989. ffunfan14 ทายถูก: 9 เสมอ: 2 ทายผิด: 14 Point: -8 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -8
990. sunday555 ทายถูก: 4 เสมอ: 2 ทายผิด: 9 Point: -8 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -8
991. nitigorn ทายถูก: 0 เสมอ: 1 ทายผิด: 4 Point: -8 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -8
992. Bird songkran ทายถูก: 32 เสมอ: 5 ทายผิด: 37 Point: -9 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -9
993. Qaz111 ทายถูก: 19 เสมอ: 4 ทายผิด: 27 Point: -10 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -10
994. Tim4567 ทายถูก: 15 เสมอ: 4 ทายผิด: 21 Point: -10 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -10
995. 561100 ทายถูก: 39 เสมอ: 3 ทายผิด: 51 Point: -11 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -11
996. nidkang ทายถูก: 34 เสมอ: 11 ทายผิด: 40 Point: -12 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -12
997. 0903311003 ทายถูก: 40 เสมอ: 7 ทายผิด: 48 Point: -18 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -18
998. asdfghj1250 ทายถูก: 32 เสมอ: 4 ทายผิด: 44 Point: -23 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -23
999. ATmoney ทายถูก: 11 เสมอ: 1 ทายผิด: 23 Point: -24 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -24
1000. กุมารจีน ทายถูก: 47 เสมอ: 7 ทายผิด: 61 Point: -29 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -29
1001. totoart007 ทายถูก: 41 เสมอ: 3 ทายผิด: 66 Point: -46 คะแนนVIP: 0 คะแนนรวม: -46